Narudžba

Obrazac
Polja sasu obavezna.

Podaci o naručitelju

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Podaci o postavi EKO WC-a

* 
* 
* 
* 
* 

Tip i količina (molimo koristiti brojeve 0-9)*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podaci o osobi koja će preuzeti EKO WC-e (kontakt osoba)

* 
* 
*  

Certifikati

TOI TOI je od nadležnih organa u RH provjereno društvo za uslugu zbrinjavanja otpada, te posjeduje certifikat:

ISO 9001ISO 9001 certifikat
ISO 14001ISO 14001 certifikat