Narudžba

Vrijeme dostave je 24 do 72 sata od obrade narudžbe.

Za narudžbe otkazane na dan dostave naplačujemo 100% cijene.
Za narudžbe otkazane jedan dan prije dostave naplačujemo 80% cijene
.

Najmoprimatelj je dužan osigurati ravnu površinu za postavu WC-a,
te da servisno vozilo ima uvijek nesmetani pristup do EKO WC-a
.
Obrazac
Polja sasu obavezna.

Podaci o naručitelju

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Podaci o postavi EKO WC-a

* 
* 
* 
* 
* 

Tip i količina (molimo koristiti brojeve 0-9)*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podaci o osobi koja će preuzeti EKO WC-e (kontakt osoba)

* 
* 
*  

Certifikati

TOI TOI je od nadležnih organa u RH provjereno društvo za uslugu zbrinjavanja otpada, te posjeduje certifikat:

ISO 9001ISO 9001 certifikat
ISO 14001ISO 14001 certifikat