Politika zaštite podataka

 

Politika zaštite podataka

 

1. Pregled zaštite podataka

Opće informacije

Informacije koje slijede daju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kad posjetite ovu web stranicu. Osobni podaci su svi oni podaci kojima vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka koja je navedena ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici (odn. „kontrolor“)?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice, čije podatke za kontakt možete pronaći u impresumu ove web stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Ponajprije, prikupljaju se podaci koje nam vi dajete. To mogu, primjerice, biti podaci koje unesete u obrazac za kontakt.

Ostale podatke naši IT sustavi bilježe automatski ili uz vaš pristanak kad posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. tip internetskog preglednika, operativni sustav ili vrijeme pregleda stranice). Ti podaci se prikupljaju automatski čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Neki od podataka prikupljaju se kako bi se osiguralo da web stranica bude bez grešaka. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu obrazaca vašeg ponašanja kao korisnika.

Koja prava imate u svezi sa svojim podacima?

Imate pravo u svakom trenutku na besplatnu informaciju o podrijetlu, primatelju i namjeni vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje tih podataka. Ako ste dali svoju suglasnost za obradu podataka, možete je opozvati u bilo kojem trenutku. Također imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči pod određenim okolnostima. Imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja o temi zaštite podataka.

Alati za analizu i alati trećih stranaka

Kad posjetite ovu web stranicu, obrasci vašega pretraživanja mogu se statistički analizirati. To se prvenstveno radi pomoću programa za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima možete pronaći u niže navedenoj izjavi o izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (Content Delivery Networks - CDN)

Vanjski hosting

Uslugu hostinga za ovu web stranicu pruža vanjski pružatelj. Osobni podaci zabilježeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima pružatelja usluge hostinga. To prvenstveno može uključivati ​​IP adrese, zahtjeve za kontakt, meta i komunikacijske podatke, podatke o ugovoru, podatke za kontakt, imena, pristupe web stranicama i druge podatke generirane putem web stranice.

Pružateljeve usluge koriste se u svrhu ispunjenja ugovora s našim potencijalnim i postojećim korisnicima (čl. 6. st. 1. t. b GDPR) te u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog prikaza naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja (članak 6. stavak 1. t. f GDPR).

Naš pružatelj usluge hostinga obrađivat će vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to neophodno za ispunjenje njegovih obveza te će slijediti naše upute u svezi s tim podacima.

Mi koristimo usluge sljedećega pružatelja usluga hostinga:

TOI TOI & DIXI Group GmbH

Halskestrasse 38

40880 Ratingen

Njemačka
www.toitoidixi.de

3. Opći podaci i obvezne informacije

Zaštita podataka

Operateri ove web stranice vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka te ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kad god koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci kojima možete biti osobno identificirani. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to radi.

Napominjemo da prijenos podataka putem interneta (npr. pri komunikaciji putem elektroničke pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih osoba nije moguća.

Podaci o odgovornoj osobi („kontrolor“ u Općoj uredbi o zaštiti podataka /GDPR/)

Toi Toi d.o.o.

Ivana Domazet

Kvintička 16

10 000 Zagreb

Hrvatska

www.toitoi.hr

+3851 4580 621

info@toitoi.hr , ivana@toitoi.hr

Kontrolor je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adresa i sl.).

Trajanje pohrane

Ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno neko određeno trajanje pohrane, vaši osobni podaci ostat će spremljeni kod nas sve dok ne prestane razlog obrade podataka. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete svoju suglasnost za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani, osim u slučaju nekog drugog zakonski dopuštenog razloga za pohranu vaših osobnih podataka (npr. za porezne ili komercijalne svrhe); u potonjem slučaju, do brisanja dokazi nakon što ti razlozi prestanu vrijediti.

Zakonom propisani povjerenik za zaštitu podataka

Toi Toi d.o.o.

Ivana Domazet

Kvinrička 16

10 000 Zagreb

Hrvatska

www.toitoi.hr

+3851 4580 621

info@toitoi.hr, ivana@toitoi.hr

Napomena o prijenosu podataka u SAD

Naša web stranica uključuje alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u. Kad su ovi alati aktivni, vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni do američkih poslužitelja odnosnih tvrtki. Želimo istaknuti da SAD nije sigurna treća zemlja u smislu zakona o zaštiti podataka EU. Američke tvrtke obvezne su predati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao pogođena stranka ne možete poduzeti pravne korake protiv toga. Stoga se ne može isključiti da američka tijela (npr. tajne službe) obrađuju, procjenjuju i trajno pohranjuju vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu praćenja. Mi nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Opoziv vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vašu izričitu suglasnost. Svoju suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka provedene prije opoziva.

Pravo na prigovor protiv prikupljanja podataka u posebnim slučajevima i protiv izravnog oglašavanja (čl. 21. GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA ODVIJA NA TEMELJU ČL. 6. ST. 1. T. E ILI F GDPR, VI U SVAKOM TRENUTKU IMATE PRAVO PRIGOVORA PROTIV OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH ODREDABA. RELEVANTNU PRAVNU OSNOVU NA KOJOJ POČIVA OBRADA NAĆI ĆETE U OVOJ IZJAVI O ZAŠTITI PODATAKA. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI TE VAŠE OSOBNE PODATKE, OSIM U SLUČAJU DA IMAMO UVJERLJIVE RAZLOGE KOJI IZISKUJU OBRADU I IMAJU PREVAGU NAD VAŠIM INTERESIMA, PRAVIMA I SLOBODAMA ILI PAK OBRADA SLUŽI ZA ISTICANJE, KORIŠTENJE ILI OBRANU ZAKONSKIH PRAVA POTRAŽIVANJA (PRIGOVOR PO ČL. 21. ST. 1. GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU RADI PRAKTICIRANJA IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, VI IMATE PRAVO PRIGOVORA U BILO KOJEM TRENUTKU PROTIV OBRADE OSOBNIH PODATAKA U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE UKOLIKO JE ONO POVEZANO S TAKVIM IZRAVNIM OGLAŠAVANJEM. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VAŠI OSOBNI PODACI NEĆE SE VIŠE KORISTITI U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PO ČL. 21. (2) GDPR).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR, ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj vam je prebivalište, mjesto rada ili mjesto uočenog prijestupa. Pravo na žalbu postoji bez obzira na druge upravne ili sudske pravne lijekove.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo na to da se vama ili nekoj trećoj stranki izdaju podaci koje obrađujemo automatski na temelju vaše suglasnosti ili u skladu s ugovorom, u uobičajenom strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo ako je tehnički izvodljivo.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru web stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresni red preglednika mijenja iz “http: //” u “https: //” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće stranke ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Informacije o podacima, brisanje i ispravak podataka

U okviru važećih zakonskih odredbi, imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu, primatelju i svrsi obrade te, prema potrebi, pravu na ispravak ili brisanje tih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja u svezi s osobnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči. Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresu navedenu u impresumu. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci - osim njihove pohrane – smiju obrađivati samo uz vašu suglasnost ili za isticanje, obranu ili korištenje zakonskih potraživanja ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Prigovor protiv neželjene elektroničke pošte

Ovime izjavljujemo da se protivimo korištenju podataka za kontakt objavljenih vezano uz obvezne podatke u impresumu, za slanje neželjenih reklamnih i informativnih materijala. Operater stranice izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju neželjenog slanja reklamnih informacija, poput spama.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići

Naša web stranica koristi takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu vašem uređaju. Pohranjuju se ili privremeno za vrijeme trajanja sesije (kolačići za sesiju) ili trajno (trajni kolačići) na vašemu uređaju. Kolačići za sesiju se automatski brišu nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima, kolačići tvrtki trećih stranaka također se mogu pohraniti na vaš uređaj kad uđete na našu web stranicu (kolačići treće stranke). Oni nama ili vama omogućuju korištenje određenih usluga trećih stranaka (npr. kolačića za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički potrebni jer određene funkcije web stranice ne bi funkcionirale bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Drugi kolačići se koriste za procjenu ponašanja korisnika ili za prikaz oglašavanja.

Kolačići koji su potrebni za provedbu procesa elektroničke komunikacije (nužni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike) pohranjuju se na temelju članka 6. stavka 1. t.f GDPR, osim ako nije navedena drugačija pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu kolačića radi optimiziranog pružanja svojih usluga bez tehničkih grešaka. Ako je bila zatražena suglasnost za pohranu kolačića, pohrana relevantnih kolačića odvija se isključivo na temelju te suglasnosti (čl. 6. st. 1. t. a GDPR); suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku.

Svoj preglednik možete postaviti tako da budete informirani o postavljanju kolačića i dopustite kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, da isključite prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito, te da aktivirate automatsko brisanje kolačića kad se zatvori preglednik. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ukoliko kolačiće koriste treće tvrtke ili u svrhu analize, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u okviru ove izjave o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vašu suglasnost.

Suglasnost za korištenje kolačića s Usercentricsom

Ova web stranica koristi Usercentricsovu tehnologiju suglasnosti za kolačiće kako bi dobila vašu suglasnost za pohranu određenih kolačića na vašem uređaju ili korištenje određenih tehnologija te ih dokumentirala u skladu s propisima o zaštiti podataka. Pružatelj ove tehnologije je Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, web stranica: https://usercentrics.com/de/(u daljnjem tekstu "Usercentrics").

Kad uđete na našu web stranicu, sljedeći osobni podaci se prenose Usercentricsu:

Osim toga, Usercentrics pohranjuje kolačić u vaš preglednik da bi vam mogao pridružiti suglasnost koju ste dali ili kako bi je mogao opozvati. Podaci prikupljeni na ovaj način bit će pohranjeni sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, dok sami ne izbrišete Usercentricsov kolačić ili dok svrha pohrane podataka ne prestane vrijediti. Zakonska obveza pohrane ostaje nepromijenjena.

Usercentrics se koristi za dobivanje zakonski propisane suglasnosti za korištenje određenih tehnologija. Pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. rečenica 1. t. c GDPR.

Ugovor o obradi podataka

S tvrtkom Usercentrics sklopili smo ugovor o obradi podataka. Radi se o ugovoru propisanom zakonom o zaštiti podataka, koji osigurava da Usercentrics obrađuje osobne podatke posjetitelja naše web stranice isključivo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR.

Datoteke poslužiteljskih zapisa (server log)

Operater web stranice automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane poslužiteljske zapise koje nam vaš preglednik automatski prenosi. To su:

Ovi podaci ne pridružuju se drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci bilježe na temelju članka 6. stavka 1. t. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički besprijekornu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice, a za to moraju biti prikupljene datoteke poslužiteljskih zapisa.

Obrazac za kontakt

Ako nam pošaljete upit putem obrasca za kontakt, pohranit ćemo ga zajedno s vašim unesenim osobnim podacima (ime i prezime, upit) i obrađivati u svrhu rješenja zahtjeva. Te podatke nećemo prosljeđivati bez vaše suglasnosti.

Ti se podaci obrađuju na temelju članka 6. st. 1. t. b GDPR, pod uvjetom da se vaš zahtjev odnosi na izvršenje ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našemu legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita koji su nam poslani (čl. 6. st. 1. t. f GDPR) ili na vašoj suglasnosti (čl. 6. st. 1. t. a GDPR) ako je ona bila zatražena.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će spremljeni kod nas sve dok od nas ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovete suglasnost za njihovu pohranu ili dok ne prestane razlog za njihovu pohranu (npr. nakon što je vaš zahtjev obrađen). Obvezne zakonske odredbe - posebice rokovi za čuvanje podataka - ostaju nepromijenjene.

Upiti putem elektroničke pošte, telefona ili telefaksa

Ako nas kontaktirate elektroničkom poštom, telefonom ili telefaksom, vaš ćemo zahtjev, uključujući sve osobne podatke koji proizlaze iz njega (ime, upit), pohraniti i obraditi u svrhu rješavanja vašeg zahtjeva. Te podatke nećemo prosljeđivati bez vaše suglasnosti.

Ti se podaci obrađuju na temelju članka 6. st. 1. t. b GDPR, pod uvjetom da se vaš zahtjev odnosi na izvršenje ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našemu legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita koji su nam poslani (čl. 6. st. 1. t. f GDPR) ili na vašoj suglasnosti (čl. 6. st. 1. t. a GDPR) ako je ona bila zatražena.

Podaci koje nam pošaljete putem upita kontakt ostat će spremljeni kod nas sve dok od nas ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovete suglasnost za njihovu pohranu ili dok ne prestane razlog za njihovu pohranu (npr. nakon što je vaš zahtjev obrađen). Obvezne zakonske odredbe - posebice rokovi za čuvanje podataka - ostaju nepromijenjene.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije web analize Google Analytics. Pružatelj usluga je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje operateru web stranice analizu ponašanja posjetitelja web stranice. Operater web stranice prima različite podatke o korištenju, kao što su pregledi stranica, duljina boravka, korišteni operativni sustavi i podrijetlo korisnika. Google može sažeti ove podatke u profil koji je dodijeljen odgovarajućem korisniku ili njegovom uređaju.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak prsta na uređaju). Podaci koje prikuplja Google o korištenju ove web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju.

Ovaj alat za analizu koristi se na temelju članka 6. st. 1. t. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes analizirati ponašanje korisnika kako bi optimizirao svoju web stranicu i oglašavanje. Ako je zatražen odgovarajuća suglasnost (npr. za pohranu kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. t. a GDPR; suglasnost se može povući u bilo kojemu trenutku.

Anonimizacija IP-a

Aktivirali smo funkciju anonimizacije IP-a na ovoj web stranici. Kao rezultat toga, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prije nego što je prenese u SAD. Puna IP adresa bit će poslana na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo će biti skraćena samo u iznimnim slučajevima. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu vaše upotrebe web stranice ta sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice i pružanje drugih usluga u svezi s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta za operatera web stranice. IP adresa koju vaš preglednik prenosi u sklopu Google Analytics neće se pridruživati drugim Googleovim podacima.

Trajanje pohrane

Podaci koje Google pohranjuje na razini korisnika i događaja koji su povezani s kolačićima, korisničkim ID-ovima (npr. ID korisnika) ili ID-ovima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, Android ID oglašavanja) anonimiziraju se nakon 24 mjeseca ili se brišu. Detalje o tome možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Dodatak (plugin) za preglednik

Možete spriječiti Google da prikuplja i obrađuje vaše podatke preuzimanjem i instalacijom dodatka (plugina) u preglednik, koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Više informacija o tome kako Google Analytics obrađuje korisničke podatke možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Ugovorna obrada podataka

S Googleom smo sklopili ugovor o obradi podataka i u potpunosti provodimo stroge zahtjeve europske uredbe o zaštiti podataka pri korištenju Google Analyticsa.

Demografska obilježja u Google Analyticsu

Ova web stranica koristi funkciju "demografskih obilježja" Google Analyticsa kako bi posjetiteljima web stranice mogla prikazati odgovarajuće oglase unutar Googleove oglašivačke mreže. To omogućuje izradu izvješća koja sadrže podatke o dobi, spolu i interesima posjetitelja stranice. Ti podaci potječu od Googleovog interesnog oglašavanja kao i od podataka o posjetiteljima trećih pružatelja. Ti se podaci ne mogu pridružiti određenoj osobi. Ovu funkciju možete deaktivirati u bilo kojemu trenutku putem postavki oglasa na svom Google računu ili općenito zabraniti prikupljanje vaših podataka od strane Google Analyticsa kao što je opisano u odjeljku "Prigovor protiv prikupljanja podataka".

Google Optimize

Google Optimize je usluga web analize i optimizacije. Koristimo uslugu Google Optimize kako bismo povećali atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost naše web stranice prikazivanjem novih funkcija i sadržaja određenome postotku naših korisnika te statističkom procjenom promjena u korištenju. Operater web stranice prima različite podatke o korištenju, kao što su pregledi stranica, duljina boravka, korišteni operativni sustavi i podrijetlo korisnika. Google može sažeti ove podatke u profil koji je dodijeljen odgovarajućem korisniku ili njegovom uređaju

Podaci se obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. GDPR odn. vaše suglasnosti. Suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku.

S Googleom smo sklopili ugovor o obradi naloga i u potpunosti provodimo stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka kad koristimo Google Optimize.

Brisanje podataka na razini korisnika i događaja, koji su povezani s kolačićima, korisničkim ID-ovima (npr. ID-jem korisnika) i ID-ovima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, Android ID oglašavanja, IDFA [Apple identifikator za oglašivače]) odvija se najkasnije 38 mjeseci nakon njihova prikupljanja ili prije ako podaci više nisu potrebni za ispunjavanje svrhe.

Google Ads

Operater web stranice koristi Google Ads. Google Ads je program za online oglašavanje tvrtke Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogućuje prikazivanje oglasa u Googleovoj tražilici ili na web stranicama trećih stranaka ako korisnik unese određene pojmove za pretraživanje na Google (ciljanje prema ključnim riječima). Osim toga, ciljani oglasi mogu se prikazati na temelju korisničkih podataka dostupnih na Googleu (npr. podaci o lokaciji i interesima) (ciljanje određenih skupina). Kao operater web stranice, možemo kvantitativno procijeniti te podatke, na primjer analizirajući koji su pojmovi za pretraživanje doveli do prikazivanja naših oglasa i koliko je oglasa dovelo do odgovarajućih klikova.

Upotreba Google Adsa temelji se na članku 6. stavku 1. t. f i sl. GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes da svoje usluge/proizvode plasira na što učinkovitiji način.

Googleovo praćenje konverzija

Ova web stranica koristi Googleovo (Google Conversion Tracking) praćenje konverzija. Pružatelj usluga je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Uz pomoć Googleovog praćenja konverzija, mi i Google možemo prepoznati je li korisnik izvršio određene radnje. Na primjer, možemo procijeniti koji su gumbi na našoj web stranici bili klikani koliko često i koji su se proizvodi posebno često gledali ili kupovali. Ove informacije se koriste za generiranje statistike konverzije. Saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naše oglase i koje su radnje poduzeli. Ne primamo nikakve podatke s kojima bismo mogli osobno identificirati korisnika. Sam Google koristi kolačiće ili slične tehnologije prepoznavanja za identifikaciju.

Upotreba Googleova praćenja konverzija temelji se na članku 6. stavku 1. t. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes analizirati ponašanje korisnika kako bi optimizirao svoju web stranicu i oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost (npr. pristanak na pohranu kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. t. a GDPR; suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku.

Više informacija o Google praćenju konverzija možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

6. Dodaci (pluginovi) i alati

YouTube

Ova web stranica integrira videozapise s web stranice YouTube. Operater web stranice je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Kad posjetite neku od naših web stranica na kojoj je integriran YouTube, uspostavlja se veza s YouTubeovim poslužiteljem. YouTubeov poslužitelj dobiva obavijest koju ste našu stranicu posjetili.

Nadalje, YouTube može pohraniti različite kolačiće na vaš uređaj ili koristiti usporedive tehnologije za prepoznavanje (npr. otisak prsta na uređaju). Na taj način YouTube može primati informacije o posjetiteljima ove web stranice. Te se informacije koriste, između ostalog, za prikupljanje statistike o videozapisima, poboljšanje jednostavnosti korištenja i sprječavanje pokušaja prijevare.

Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućujete YouTubeu da vaše ponašanje surfanja pridruži izravno vašemu osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svog računa na YouTubeu.

YouTube se koristi radi privlačne prezentacije naših online ponuda. To predstavlja legitimni interes u smislu čl. 6. st. 1. t. f GDPR. Ako je bila zatražena odgovarajuća suglasnost (npr. suglasnost za pohranu kolačića), obrada se odvija isključivo temeljem čl. 6. st. 1. t. a GDPR;  suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o rukovanju korisničkim podacima mogu se pronaći u YouTubeovoj izjavi o zaštiti podataka na:https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Googleove karte

Ova stranica koristi uslugu Google Maps. Pružatelj usluga je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za korištenje funkcija Google Maps potrebno je pohraniti svoju IP adresu. Ove informacije obično se prenose i pohranjuju od strane Googlea na poslužiteljima u Sjedinjenim Državama. Pružatelj ove stranice nema utjecaja na taj prijenos podataka.

Korištenje Google Maps u interesu je privlačne prezentacije naših online ponuda i lakog pronalaženja mjesta koja smo naveli na web stranici. To predstavlja legitimni interes u smislu članka 6. stavka 1. t. f GDPR. Ako je bila zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se odvija isključivo temeljem čl. 6. st. 1. t. a GDPR; suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku.

Više informacija o rukovanju korisničkim podacima možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti:https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Microsoft Office 365

Koristimo aplikacije iz paketa Microsoft Office 365 Teams, Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive. Dobavljač je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD. Pojedinosti o obradi podataka mogu se pronaći u izjavi o zaštiti podataka  Microsoft Teamsa: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Microsoft Office 365 je platforma za ostvarivanje produktivnosti i razmjenu za pojedinačne korisnike, timove, zajednice i mreže, koja se može koristiti u svim organizacijskim jedinicama. Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Na zahtjev ćemo vam rado dostaviti kopiju istih.

Sklopili smo ugovor o obradi naloga s ponuđačem Microsoft Teamsa i u potpunosti provodimo stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka kad koristimo aplikacije Microsoft Officea.

 

Korišteni alati za konferencije

Koristimo sljedeće konferencijske alate:

Zoom

Koristimo Zoom. Pružatelj ove usluge je Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, SAD. Pojedinosti o obradi podataka mogu se pronaći u Zoomovoj izjavi o zaštiti podataka: https://zoom.us/en-us/privacy.html.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Sklapanje ugovora o obradi naloga

Sklopili smo ugovor o obradi naloga s ponuđačem Zooma i u potpunosti provodimo stroge zahtjeve europske uredbe o zaštiti podataka prilikom korištenja Zooma.

Microsoft Teams

Koristimo Microsoft Teams. Dobavljač je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD. Pojedinosti o obradi podataka mogu se pronaći u politici zaštite podataka Microsoft Teamsa: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Sklapanje ugovora o obradi podataka

Sklopili smo ugovor o obradi podataka s Microsoftom i u potpunosti provodimo stroge zahtjeve za zaštitu podataka kada koristimo Microsoft Teams.

 

Telefon +385/1/4580-621 Kontakt Kontakt Lokacije Lokacije